Kontakt

Aleja Wojska Polskiego 58/4, 40-477 Szczecin
tel. 91 820 31 71, 791 38 38 38
fax. 91 820 32 93
e-mail: kancelaria@adwokat.wyssogota.pl
Konstytucja 3 Maja 1791 roku
Jan Matejko
Znajdź trasę Wyznacz trasę

Historia rodziny

Rodzina Wyssogota-Zakrzewskich herbu Wyskota Rodzina Wyssogota-Zakrzewskich herbu Wyskota Rodzina Wyssogota-Zakrzewskich herbu Wyskota

Herb Rodu

Ta strona poświęcona jest Herbowi Rodu Wyssogota Zakrzewskich.

Jego historii i zmianom jakie następowały przez stulecia.

 

 

„O tym herbie żaden z autorów naszych nie pisał. Powinno bydź zaś Poł tarczy, od lewego boku iey szachowane całe, w drugiey połowie tarczy, ma bydź poł lilii, takiey iaka iest w herbie Gozdawa, to iest wzdluż rozdartey, a przypiętey do Szachownicy, na hełmie nad koroną stoi chłop więcey go trochę niż po pas widać, z wąsami, w łodzi, z rękami wyciągnionemi obiema, w iedney prawey trzyma poł koła wozowego, a w drugiey lewey, miecz goły. Jaki kolor Szachownicy, tarczy, lilii, nie mogę wiedzieć, tylkom go tak na pieczęci domowey odrysowanego widział. Zowie się Wyszogota, niewiem czy początkow swoich y imienia tego nie zabrał od sławnego Wysogotow narodu. Te się zaś Domy w Wielkieypolszcze nim zaszczycaią: Bendorski, Kawiecki, Zakrzewski.”

Źródło:

Niesiecki Kasper, „Korona polska przy złotey wolnosci starożytnemi rycerstwa polskiego y Wielkiego Xięstwa Litewskiego kleynotami Naywyższemi Honorami, Heroicznym Męstwem, y odwagą, wytworną Nauką, y naypierwey Cnotą, Pobożnością y Świątobliwością ozdobiona”, T. 4, Lwów 1743, str. 619.

 

 

herb

 

 Powyższy wizerunek herbu nie jest do końca prawidłowy.

Jesteśmy w tarkcie opracowywania herbu wg. najstarszych znanych nam źródeł. Jak tylko skończymy nad nim prace zostanie tu umieszczony.

 

Ten wizerunek jest bardziej zbliżony do oryginału gdyż zarówno jak i tarcza tak i klejnot są ustawione poprawnie.

 

herb wyskota

 

 

 

 

Linki :

http://pl.wikipedia.org/wiki/Herby_szlachty_polskiej_(galeria)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyssogota

http://www.krzemieniewo.net/viewpage.php?page_id=1492